Evixdence tržeb na běžném počítači

EET bez zbytečných investic

RouteET je aplikace pro evidenci tržeb na běžném počítači s běžnou tiskárnou, s minimálními provozními náklady a jednoduchou obsluhou.

  Vhodné pro provozy s menším počtem dokladů

  Ideální pro penziony

  Perfektní řešení pro případ poruchy EET-pokladny

Snadné ovládání

Snadné zadání tržby

Dali jsme si záležet, aby zaevidování tržby bylo velmi rychlé a snadné.

  Jednoduché ovládání

  Dobrá čitelnost

  Automatický výpočet DPH

Přehledy a grafy

Přehledy a grafy tržeb

Informační panel pro rychlou informci o provedených tržbách, včetně přehledných grafů.

  Aktuální informace o provedených zápisech do EET

  Přehledné grafy

  Denní, měsíční a roční přehledy

Pokuta 500 000

Neplaťte zbytečně pokuty

Víte že, na nezaevidování tržby do 48 hodin můžete obdržet pokutu až 500 000,- Kč? Pokud se neopdaří opravit Vaši EET pokladnu do 48 hodin je tu problém.
Pro takový případ si připravte záložní řešení - RouteET!

  Okamžitě k dispozici při poruše Vaší EET pokladny

  Žádná instalace, žadné další zařízení

  Možnost odeslání stvrzenky e-mailem

EET jednoduše

Evidujte tržby jednoduše a výhodně!

S routeET evidujete tržby odkudkoliv bez nákupu jakéhokoliv zařízení na Vašem i starším počítači s jakoukoliv tiskárnou. Stačí pouze připojení k internetu.

  Dostupné odkudkoliv i z více počítačů současně

  Automatické zálohování zadaných tržeb

  Jen 42,- Kč za měsíc


Objednat nyní

Jednoduché a laciné řešení EET přímo z Vašeho počítače!

Ideální řešení EET pro:

 • Penziony , hotely, ubytovny
 • Prodejny s menší frekvencí prodeje
 • Provozovny služeb
 • Lékaře, řemeslníky

Záložní řešení EET v případě poruchy pokladny.

Porucha pokladny Vás může překvapit kdykoliv.
Jak budete evidovat tržby než dojde k opravě či výměně pokladny?
Přinesete si notebook, spustíte aplikaci routeET a můžete prodávat!

EET snadno Více informací...

Potřebujete jednoduché a spolehlivé řešení?

Jednoduše spustíte počítač a ve vašem prohlížeci se přihlásíte do aplikace a to je vše...

Začněte ihned!

 • Žádná instalace
 • Jednoduchá obsluha
 • Výborná čitelnost

EET bez investic Více informací...

Máte běžný počítač s tiskárnou?

Nemusíte kupovat žádné speciální pokladny pro EET, ale tržby můžete evidovat na Vašem počítači. Stačí Vám připojení k internetu a můžete hned začít s routeET!

Co potřebujete již máte!

 • Běžný počítač
 • Běžná tiskárna
 • Připojení k internetu

EET je občas Více informací...

Potřebujete evidovat tržby jen občas?

Jednoduché a cenově výhodné řešení pro občasnou nebo sezónní evidenci tržeb.

Levné krátkodobé využití!

 • Sportovní akce
 • Výstavy
 • Koncerty

Záložní řešení pro případ poruchy poklady!

 • Nevystavení účtenky

  Podle § 29 odst. 3 písm. a) Zákona o evidenci tržeb poruší právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do výše 500 000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 • Porucha pokladny

  Porucha pokladny pro EET, je tedy vždy problematická záležitost a to ať z hlediska posouzení důvodů vzniku poruchy, tak z hlediska dodatečně provést zaevidování uskutečněných plateb. Proto je nejlepším řešením se předem připravit na možné situace, kdy nebudete schopni vystavit účtenku. Nemožnost vystavit účtenku může být způsobena třemi hlavními okolnostmi: výpadekem elektrické energie, výpadek internetového připojení nebo přímo poruchou pokladny.

 •    Záložní pokladna

  Použjte webovou aplikaci routeET jako záložní pokladnu. Aplikace dostupná z jakéhokoliv počítače s internetovým připojením a prohlížečem. Prostřednictvím jednoduchého formuláře zadáte tržbu do EET, vytisknete účtenku nebo účtenku odešlete na libovolnou e-mailovou adresu. Nenechávejte vše až na okamžik, kdy Vás porucha pokladny postihne, ale připravte si již dnes záložní řešení. Nebudete muset shánět důkazy, proč jste nebyli schopni účtenky vystavovat.

Seznamte se s routeET Více informací...

 • routeET-login

  Zabezpečený přístup

  Přístup do aplikace je chráněn přihlašovacím jménem, heslem a případně ověřovacího kódem.

  Bezpečnost Vašich dat a ochranu osobních údajů zajišťují specialní procedury.

 • Uživatelé

  Více pokladen

  Pokud potřebujete evidovat tržby pro více pokladen, jednoduše si pokladnu zadáte do tabulky a můžete ji okamžitě používat.

  Navíc lze evidovat i vklady a výběry z pokladny pro sledováíní hotovosti v pokladně.

 • Services Green

  Jednoduché zadání tržby

  Tržby zadáváte do jednoduchécho formuláře a s možností doplnění textu na účtence. Formulář pro zadání tržby si zvolíte dle Vašich potřeb!

  Je to opravdu jednoduché!